FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

ढुङ्गा गिट्टी बालुवा उत्खनन् तथा निकासी सम्बन्धी सुचना

७९/८० 09/12/2022 - 16:47 PDF icon CamScanner 09-12-2022 16.40.pdf

बोलपत्र स्वीकृतिका लागि छनौट गरिएको आशयको सूचना ।

७८/७९ 03/25/2022 - 15:57

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

७८/७९ 03/25/2022 - 14:13

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

७८/७९ 03/10/2022 - 12:06

InvitationBids for the Construction of Rural Municipality Office Building.

७८/७९ 03/07/2022 - 14:12 PDF icon सूचना पालिका भवन.pdf

सडक निर्माण सम्बन्धि दरभाउ पत्र आवह्वानको सूचना ।।

७८/७९ 02/27/2022 - 16:42

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना ।

७८/७९ 02/09/2022 - 12:25

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७८/७९ 12/20/2021 - 12:22

बालुवा, गिट्टि र ढुङ्गा निकासीका लागि सूचना प्रकासित गरिएको । प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८/०५/१०

७८/७९ 08/29/2021 - 22:55

छामघाट खोला माछा निकासीका लागि सूचना प्रकासित गरिएको । प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८/०५/१०

७८/७९ 08/27/2021 - 19:27

Pages