FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

औषधी खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र खोलेको सूचना

७९/८० 12/23/2022 - 12:16

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

७९/८० 12/22/2022 - 14:55

सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सुचना

७९/८० 12/02/2022 - 11:05

सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना

७९/८० 12/02/2022 - 11:04

ढुङ्गा गिट्टी बालुवा उत्खनन् तथा निकासी सम्बन्धी सुचना

७९/८० 09/12/2022 - 16:47 PDF icon CamScanner 09-12-2022 16.40.pdf

बोलपत्र स्वीकृतिका लागि छनौट गरिएको आशयको सूचना ।

७८/७९ 03/25/2022 - 15:57

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

७८/७९ 03/25/2022 - 14:13

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

७८/७९ 03/10/2022 - 12:06

InvitationBids for the Construction of Rural Municipality Office Building.

७८/७९ 03/07/2022 - 14:12 PDF icon सूचना पालिका भवन.pdf

सडक निर्माण सम्बन्धि दरभाउ पत्र आवह्वानको सूचना ।।

७८/७९ 02/27/2022 - 16:42

Pages