FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

२०७७/७८ 03/02/2021 - 17:36

Invitation For Bids

२०७७/७८ 02/08/2021 - 19:21

सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

२०७७/७८ 01/15/2021 - 09:43

सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

२०७७/७८ 01/15/2021 - 09:43

सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

२०७७/७८ 01/13/2021 - 12:06

कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।

२०७७/७८ 11/20/2020 - 11:00

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना पुन प्रकाशित गरिएको बारे ।

२०७७/७८ 10/31/2020 - 16:51

ढुंगा गिट्टी वालुवा तथा माछा मार्नेको कर असुली सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

२०७७/७८ 09/06/2020 - 18:18

सिलबन्दी बोलपत्र रद्द गरिएको सम्बन्धमा ।

२०७६/७७ 07/06/2020 - 16:40

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

२०७६/७७ 07/06/2020 - 16:38

Pages