FAQs Complain Problems

सूचना

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना पुन प्रकाशित गरिएको बारे ।

ढुंगा गिट्टी वालुवा तथा माछा मार्नेको कर असुली सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

सिलबन्दी बोलपत्र रद्द गरिएको सम्बन्धमा ।

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

Pages