FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृतिका लागि छनौट गरिएको आशयको सूचना ।

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

InvitationBids for the Construction of Rural Municipality Office Building.

Pages