FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सेवा करारमा कर्मचारीको लागि दरखास्त फारम /प्रवेश पत्र

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना ।

उत्कृष्ट उद्यमी सम्मान कार्यक्रममा सहभागिता हुने सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना

कोभिड १९ विरुद्धको भेरोसिल खोप लगाउने सम्बन्धी सूचना

ताकेता सम्बन्धमा (सातवटै वडा कार्यालयहरु)

Pages