FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सेवा करारमा कर्मचारीको लागि दरखास्त फारम /प्रवेश पत्र

रोजगार सहायकको पदपुर्तिका लागि दरखास्त आह्ववान गरिएको सम्बन्धि सुचना

सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिचयपत्र नविकरण सम्बन्धी सूचना !!!

भैरबी गाउँपालिका वडा नं. ३,५ र ७ को कोभिड १९ महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न घरपरिवारको विवरण सार्वजनिक गरिएको सुचना

दस्तावेज: 

दावी विरोध गर्ने सम्बन्धी सुचना

कोभिड १९ बाट प्रभावित  भैरबी गाउँपालिका वडा नं २ र ६ का सिफारिस भई आएका अति विपन्न घरपरिवारको विवरण सार्वजनिक 

दस्तावेज: 

Pages