FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सेवा करारमा कर्मचारीको लागि दरखास्त फारम /प्रवेश पत्र

नदिजन्य पदार्थ उत्खनन तथा ओसारपसार बन्द गर्ने सम्बन्धी सुचना

कोभिड-१९ बाट प्रभावित अतिविपन्न घरपरिवारलाई नगद हस्तान्तरण सम्बन्धी सुचना

दस्तावेज: 

प्रस्तावना छनौट गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

भेडावाख्रालाई पि पि आर रोग विरुद्ध निशुल्क भ्याक्सीन लगाउने सम्बन्धी सूचना ।

Pages