FAQs Complain Problems

सूचना

सूचना तथा समाचार

सेवा करारमा कर्मचारीको लागि दरखास्त फारम /प्रवेश पत्र

उद्यम विकास सहजकर्ता करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना ।

घटना दर्ता डिजिटाईजेसनको लागि परामर्श सेवा खरिद सम्बन्धि सूचना ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को लागि सुपरिवेक्षक र गणक करार सेवामा लिने सम्बन्धि सूचना ।

Pages