FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सार्वजनिक सुनुवाइ हुने सम्बन्धी सूचना ।

बाटो बन्द हुने सम्बन्धी सूचना ।

भैरवी गाउँपालिकाको पञ्चवर्षिय रोजगार रणनिति तर्जुमाका लागि सार्वजनिक सुझाव माग सम्बन्धि सूचना ।

जानकारी सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

भुक्तानि निकासा सम्बन्धमा ।

Pages