FAQs Complain Problems

सूचना

सूचना तथा समाचार

सेवा करारमा कर्मचारीको लागि दरखास्त फारम /प्रवेश पत्र

उद्यम विकास सहजकर्ता करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

गाइको व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) बिकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सूचना ।

कृषि व्यवसाय प्रवद्धन कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।

दैलेख जिल्ला भैरवी गाउँपालिकामा मिति २०७७/०७/२७ मा गरिएको बजार अनुगम, ब्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धि उत्पादक ब्यापार ब्यवसायी तथा ग्राहक (उपभोक्ता) बर्गमा सचेतना कार्यक्रम ।

Pages