FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

भैरवी गाउँपालिकाको बजेट र निति तथा कार्यक्रम -२०७७/०७८

७७/७८ 02/09/2021 - 16:06 PDF icon Annual Budet 2077(Bhairabi Rural Municipality)_for Web.pdf

भैरवी गाउँपालिका वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम -२०७७/०७८

७६/७७ 12/03/2020 - 12:39 PDF icon भैरवी गाउँपालिका वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम -२०७७-०७८.pdf

बार्षिक योजना तथा कार्यक्रम २०७६/७७

७६/७७ 11/15/2019 - 17:00 PDF icon बार्षिक योजना तथा कार्यक्रम २०७६-७७.pdf

भैरवी गाउँपालिका वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम -२०७५/०७६ (संशोधित)

७५/७६ 10/09/2018 - 12:54 PDF icon भैरवी गाउँपालिका वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम -२०७५०७६ (संशोधित).pdf

याेजना तथा कार्यक्रम र बजेट

७४/७५ 06/11/2018 - 11:18

व्यय अनुमान

७४/७५ 06/10/2018 - 16:28 PDF icon व्यय अनुमान.pdf

राजस्व तथा अनुदान प्राप्तिको अनुमान

७४/७५ 06/10/2018 - 16:25 PDF icon राजस्व तथा अनुदान प्राप्तिको अनुमान.pdf

आय व्ययको विवरण

७४/७५ 06/10/2018 - 16:24 PDF icon आय व्ययको विवरण.pdf