FAQs Complain Problems

सूचना

२०७८/७९

भैरबी गाउँपालिका वडा नं. ३,५ र ७ को कोभिड १९ महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न घरपरिवारको विवरण सार्वजनिक गरिएको सुचना

दस्तावेज: 

दावी विरोध गर्ने सम्बन्धी सुचना

कोभिड १९ बाट प्रभावित  भैरबी गाउँपालिका वडा नं २ र ६ का सिफारिस भई आएका अति विपन्न घरपरिवारको विवरण सार्वजनिक 

दस्तावेज: 

दावी विरोध गर्ने सम्बन्धमा ।

सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सुचना

नदिजन्य पदार्थ उत्खनन तथा ओसारपसार बन्द गर्ने सम्बन्धी सुचना

Pages