FAQs Complain Problems

७८/७९

नदिजन्य पदार्थ उत्खनन तथा ओसारपसार बन्द गर्ने सम्बन्धी सुचना

कोभिड-१९ बाट प्रभावित अतिविपन्न घरपरिवारलाई नगद हस्तान्तरण सम्बन्धी सुचना

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृतिका लागि छनौट गरिएको आशयको सूचना ।

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

Pages