FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

ताकेता सम्बन्धमा (सातवटै वडा कार्यालयहरु)

एम् बि बि एस् अध्ययन छात्रवृतिको लागि दरखास्त आव्हानको सूचना

साना सिचाई पुर्वाधार निर्माण कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हानको सूचना

पशुपन्छी प्रबर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना

पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय, दैलेखको सूचना

Pages