FAQs Complain Problems

सूचना

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बालुवा, गिट्टि र ढुङ्गा निकासीका लागि सूचना प्रकासित गरिएको । प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८/०५/१०

२०७८/७९ 08/29/2021 - 22:55

छामघाट खोला माछा निकासीका लागि सूचना प्रकासित गरिएको । प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८/०५/१०

२०७८/७९ 08/27/2021 - 19:27

बालुवा, गिट्टि र ढुङ्गा निकासीका लागि सूचना प्रकासित गरिएको । प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८/०५/१०

२०७८/७९ 08/27/2021 - 19:25

Invitation For Bids

२०७७/७८ 07/16/2021 - 22:20

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

२०७७/७८ 07/06/2021 - 20:40

आशय पत्र माग सम्बन्धी सूचना ।

२०७७/७८ 07/01/2021 - 17:43 PDF icon RFP for Office Building Bhairabi Rural Municipality.pdf

निःशुल्क ‍‍औषधि तथा सेनिटरि प्याड खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

२०७७/७८ 06/20/2021 - 12:39

निःशुल्क औषधि खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

२०७७/७८ 05/15/2021 - 08:28

सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

२०७७/७८ 03/30/2021 - 07:35 PDF icon RFP for Bhairabi Rural Municipality.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

२०७७/७८ 03/26/2021 - 07:55

Pages