FAQs Complain Problems

सूचना

२०७४/७५

राजस्व तथा अनुदान प्राप्तिको अनुमान

आय व्ययको विवरण

जन प्रतिनिधिको विवरण फारम भरेर उपलब्ध गराइदिन बारे ।

यस भैरबीगाउँपालीकामा जन प्रतिनिधिहरुको विवरण संकलन कार्य भैरहेकोले विवरण फारम भैरबी गाउँपालीकाको वेब साईटमा रहेकोले तपसिल बमोजिमको लिङ्कमा गई फारम निकाली सम्पुर्ण विवरण भरेर उपलब्ध गराइदिन हुन अनुरोध छ ।

दस्तावेज: 

Pages