FAQs Complain Problems

सूचना

२०७४/७५

सुचना प्रविधि र सामाजिक सुरक्षा तथा पंजिकिकरण सम्वन्धी तालिम ।

भैरवी गाउँपालिकाको आयोजनामा सुचना प्रविधि र सामाजिक सुरक्षा तथा पंजिकिकरण सम्वन्धी गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, शाखा प्रमुख र वडा सचिवहरूको लागी मिति २०७५/०३/०२ देखी २०७५/०३/०८ सम्म संचालन हुने अनुशिक्षण मिति २०७५/०३/०२ गते बाट विधिवत रूपमा उद्धाटन भर्इ सूरू भएकोछ।

Pages