FAQs Complain Problems

सूचना

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको आयोजनामा सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना अन्तरगत हुने विभिन्न क्रियाकलापहरु सम्बन्धी अनलाईन छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम .

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको आयोजनामा सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना अन्तरगत हुने विभिन्न क्रियाकलापहरु सम्बन्धी अनलाईन छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम भैरवी गाउँपालिका, दैलेखका अध्यक्ष प्रेमबहादुर बुढा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भलाराम पंगाली, सूचना प्रविधि अधिकृत ई.सन्दीप बुढा र एम.आई.एस. अपरेटर सरस्वती पौड्यालको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको छ ।

आर्थिक वर्ष: