FAQs Complain Problems

सूचना

परिचय पत्र बनाउनका लागि भैरवी गाउँपालिकाका बाकी फारम भर्न छुटाउनु भएका कमर्चारीलार्इ अनलाइन कर्मचारी विवरण फारम भर्न पु:न अनुराेध छ ।

परिचय पत्र बनाउनका लागि भैरवी गाउँपालिकाका बाकी फारम भर्न छुटाउनु भएका कमर्चारीलार्इ अनलाइन कर्मचारी विवरण फारम भर्न पु:न अनुराेध छ ।

आर्थिक वर्ष: