FAQs Complain Problems

सूचना

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना । प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७६/१०/१८

कालगौंडा-कुसापानी सडकमा RCC का साथै वडा नं. ५ र ६ मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र भवनका लागि सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान (टेण्डर)को सूचना । प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७६/११/०५

दैलेख जिल्ला भैरवी गाउँपालिका वडा नं. ४,५ र ६ को बीचमा रहेको कालगौंडा-कुसापानी सडकमा RCC का साथै वडा नं. ५ र ६ मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र भवनका लागि सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान (टेण्डर)को सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
 

जाहरमाडी नाबिस्थान श्रीस्थान भिरखेत सडक निर्माण कार्यका लागि सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना । प्रथम पटक प्रकाशित मिति:- २०७६/१०/१५

आदर्श माध्यमिक विद्यालय बाली विज्ञान भवन निर्माण कार्यका लागि सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना । प्रथम पटक प्रकाशित मिति:- २०७६/१०/१३

सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७६/०८/२४ सिल‌ंगी भैरवी पर्यटकिय सडक निर्माण कार्य

सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७६/०८/२४

सिल‌ंगी भैरवी पर्यटकिय सडक निर्माण कार्य

Pages