FAQs Complain Problems

सूचना

दैलेख जिल्ला भैरवी गाउँपालिका वडा नं. ६ मा सञ्चालित श्री आदर्श मा.बि. धुम्नेखाली कुसापानीमा चालु शैक्षिक-सत्र २०७६ मा CTEVT बाट सम्बन्धन प्राप्त गरी ३ बर्षीय पशु विज्ञान प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन हुँदैछ।

दैलेख जिल्ला भैरवी गाउँपालिका वडा नं. ६ मा सञ्चालित श्री आदर्श मा.बि. धुम्नेखाली कुसापानीमा चालु शैक्षिक-सत्र २०७६ मा CTEVT बाट सम्बन्धन प्राप्त गरी ३ बर्षीय पशु विज्ञान प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन हुँदैछ।

आर्थिक वर्ष: