FAQs Complain Problems

सूचना

दैलेख जिल्ला भैरवी गाउँपालिकाको अग्रसतामा धुलेश्वर मा.वि. चगत्रामा सञ्चालन भएको क्वारेन्टाइनको नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार पुनः तयार गरि सम्पन्न भएको छ ।

आर्थिक वर्ष: