FAQs Complain Problems

सूचना

यस भैरबी गाउँपालिकाको सहायता कक्षबाट स्थायी लेखा नम्वर (Pan number) बनाउन दिनुभएकाे कर्मचारी, शिक्षक र जनप्रतिनिधिहरूकाे Pan card तयार भएकाे हुदा, यस गाउँपालिकाकाे कार्यालयबाट बुझिलिन जानकारी गराइन्छ ।

यस भैरबी गाउँपालिकाको सहायता कक्षबाट स्थायी लेखा नम्वर (Pan number) बनाउन दिनुभएकाे कर्मचारी, शिक्षक र जनप्रतिनिधिहरूकाे Pan card तयार भएकाे हुदा, यस गाउँपालिकाकाे कार्यालयबाट बुझिलिन जानकारी गराइन्छ ।

सम्पर्क व्यक्तीः
खेम बुढा
कम्प्युटर अपरेटर
मो. ९७४८१०१७६०

नोटः
प्यान नं. तयार भएकाे नामावली यसै साथ संलग्न छ ।

आर्थिक वर्ष: