FAQs Complain Problems

सूचना

दैलेख जिल्ला भैरवी गाउँपालिकामा अपांगता भएका व्यवक्तिहरुलाई परिचयपत्र वितरण समारोह सम्पन्न भयाे र यसै संग भैरवी गाउँपालिकाले अपांगता भएका व्यवक्तिहरुलाई परिचयपत्र वितरण सुरु गरेको जानकारीका लागि अनुराेध छ।

दैलेख जिल्ला भैरवी गाउँपालिकामा अपांगता भएका व्यवक्तिहरुलाई परिचयपत्र वितरण समारोह सम्पन्न भयाे र यसै संग भैरवी गाउँपालिकाले अपांगता भएका व्यवक्तिहरुलाई परिचयपत्र वितरण सुरु गरेको जानकारीका लागि अनुराेध छ।

आर्थिक वर्ष: