FAQs Complain Problems

सूचना

भैरवी गाउँपालिका पशु सेवा शाखाकाे बाख्रा प्याकेज कार्यक्रम अनुसार वडा नं. ७ को महादेवथानमा बाख्रा पालन समूह गठन कार्य सम्पन्न ।

भैरवी गाउँपालिका पशु सेवा शाखाकाे बाख्रा प्याकेज कार्यक्रम अनुसार वडा नं. ७ को महादेवथानमा बाख्रा पालन समूह गठन कार्य सम्पन्न ।

आर्थिक वर्ष: