FAQs Complain Problems

सूचना

भैरवी गाउँपालिका पशु सेवा शाखाकाे गाई भैंसी प्याकेज कार्यक्रम अनुसार भैरवी गाउँपालिका वडा नं. ६ काे घुम्नेखालिमा गाई भैसिपालन समूह गठन कार्य सम्पन्न भयाे ।

भैरवी गाउँपालिका पशु सेवा शाखाकाे गाई भैंसी प्याकेज कार्यक्रम अनुसार भैरवी गाउँपालिका वडा नं. ६ काे घुम्नेखालिमा गाई भैसिपालन समूह गठन कार्य सम्पन्न भयाे ।

आर्थिक वर्ष: