FAQs Complain Problems

सूचना

भैरवी गाउँपालिका कुसापानी स्वास्थ्य चाैकीमा जिल्ला स्वास्थ्य कायाॅलय दैलेखबाट प्राप्त पत्रअनुसार यहि मिति २०७६/०१/२१ गते पुरुष बन्ध्याकरण शिबिर र IUCD, lmplant (सेटलाईट) शिबिर संचालन गरिने भएको कुरा जानकारी गराईन्छ ।

भैरवी गाउँपालिका कुसापानी स्वास्थ्य चाैकीमा जिल्ला स्वास्थ्य कायाॅलय दैलेखबाट प्राप्त पत्रअनुसार यहि मिति २०७६/०१/२१ गते पुरुष बन्ध्याकरण शिबिर र IUCD, lmplant (सेटलाईट) शिबिर संचालन गरिने भएको कुरा जानकारी गराईन्छ ।

आर्थिक वर्ष: