FAQs Complain Problems

सूचना

भैरबी गाउँपालिका,दैलेख वडा नं. १ द्वारा गुठीसंग सम्बन्धित जग्गाधनीहरूका लागि जारी गरिएकाे अत्यन्तै जरूरी सूचना ।

भैरबी गाउँपालिका,दैलेख वडा नं. १ द्वारा गुठीसंग सम्बन्धित जग्गाधनीहरूका लागि जारी गरिएकाे अत्यन्तै जरूरी सूचना ।

आर्थिक वर्ष: